top of page
Søk
  • Forfatterens bildeÅdne

Hvor lenge varer krisen?

For å bedre kunne forstå hvordan hotellmarkedet vil utvikle seg har vi brukt mye tid på å vurdere tidligere kriser og se hvor lang tid det tar før markedet kommer tilbake. Som jeg tidligere har skrevet, den overordnede trenden innen for reiselivet og reising er at den er positiv. Folk vil oppleve nye steder, og har behov for å møtes.


Vi har en fundamental tro på at dette vil fortsette også etter at majoriteten av befolkningen er vaksinert. Det store spørsmålet er imidlertid hvor lang tid vil dette ta?


De nyeste krisene som har påvirket reisingen er; terroraksjonen mot USA den 11. september 2001, finanskrisen, svineinfluensa og oljekrisen.


Reiselivsnettstedet Skift gjorde en interessant studie på nettopp dette tilbake til april 2020. Og funnene de gjorde kan gi oss en pekepinn på når dette marerittet er over.


Etter at flere fly ble kapret og kjørt inn i ulike bygninger, var flytrafikken lammet i lang tid. Det oppstod en stor frykt mot det å fly. Etterhvert ble det innført strenge sikkerhetstiltak for å komme ombord, og gradvis gjenopptok reisingen seg.

Det skulle riktignok gå 4 år før hotell RevPAR (losjiomsetning per tilgjengelige rom) var på samme nivå som tidligere. Her er det viktig å påpeke at dot com - boblen kan ha hatt en medvirkende årsak til at veksten uteble for de store hotellkjedene.


Det er verdt å merke seg at Comfort inn, som du typisk finner langs motorveiene i USA ikke så noen spesiell påvirkning av 9/11. En av årsakene var nok at disse hotellenes primær marked ikke var så avhengig av flyreisende som de andre hotellene i grafen over.


I 2003 ble SARS oppdaget i Guangdong provinsen i Kina, og spredte seg raskt til flere andre land, blant annet Hong Kong, og Skift bruker hotellmarkedet i Hong Kong som case for å isolere effekten av en nedstenging av et marked som ligger på en øy.

Belegget faller med 57 prosentpoeng i april 2003, mens RevPAR faller med 75%. Heldigvis gikk det fort når de fikk kontroll på viruset, og WHO meldte Hong Kong SARS fritt i midten av juni 2003. Belegget gikk fort opp igjen, mens snittprisen lot vente litt på seg siden de brukte det som virkemiddel på å fylle tomme senger. Et meget interessant poeng i Skiftrapporten er følgende regel 1:2 regelen.

Gjenopprettingen av RevPAR tar dobbelt så lang tid som varigheten av pandemien.

Det vil si at skulle COVID 19 vare i 18 måneder. Mars 20 til August 21, så skulle RevPAR være tilbake til normalen 36 måneder senere, August 24.


Spørsmålet er bare, hva er den nye normalen?


Under Spanskesyken fra 1918-1920 kom det 4 bølger av smitte, hvor omlag 15 000 mennesker i Norge døde. Vi har dessverre liten statistikk fra denne tiden, og reisevirksomheten var mer begrenset. Det er imidlertid liten tvil om at det var nettopp reisning med tog, og båt som gjorde at Spanskesyken spredte seg til det ganske land.


Under svineinfluensaen kom det aldri på plass noen reiserestriksjoner, da det influensaen kun ga svake og mindre symptomer. I ettertid har man sett at man kanskje i større grad skulle stengt ned landegrensene da man kan tilskrive influensaen minst 500 000 dødsfall.


Man skal anvende tommelfingerregler med forsiktighet, men vi legger til grunn i våre prognoser at vi først er tilbake til en normalisering høsten 2021 på innenlandstrafikk. Det tar lengre tid før den internasjonale reisingen er tilbake, og det er nok først i 2023 og 2024 vi vil kunne se tilsvarende solgte rom som i 2019 som var tidenes år for Norske hoteller.

84 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Aksjesalg i Edge World

Sondre Prestegard har solgt aksjene i Edge World til sin mangeårige partner Ådne Skurdal. Sondre vil jobbe videre med investeringer og prosjekter i sitt SP Hospitality, mens Ådne vil videreutvikle Edg

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page