top of page

EIERSKAP

Eierskap i prosjekter, drift eller hoteller.

Sammen med ulike partnere og investorer er vi i posisjon til å kjøpe eiendommer av ulik art for utvikling. Dette begrenser seg ikke til kun hoteller og restauranter. Vi er blant annet medeier i selskapet Risikotavler

Image by Rhema Kallianpur
Eierskap: Services
bottom of page