OPERATØRAVTALER

Management for hire
Drift av ditt hotell
Drift av din hotellportefølje

Edge World består av personer med lang og bred erfaring innenfor hotelldrift. Vi har en god track record med innovative løsninger og en markedsrettet fremgangsmetode. 

Vi kan dokumentere at gjennom;

1) salgsarbeid

2) revenue arbeid

3) driftsoptimalisering

4) tilpassing av konsept

sørger vi for at hotellets og eiendommens fulle potensiale tas ut. 

Vår tilnærming er både faglig og analytisk og vi kan utføre blant annet; 

markedsanalyser eller driftsanalyser. Vurdering om behov for rebranding og reposisjonering, eller konseptualisering av servicetilbud på din eiendom. 

Edge World er en totalrådgiver for gårdeiere innenfor hotell og restaurantdrift. Om hotellet er under prosjektering, eller i full drift bistår vi med vår kunnskap og erfaring til å utvikle og forbedre produktet for å styrke hotellets fremtidige posisjon.